PVC Fönster i Uppsala

PVC

Polyvinylklorid (PVC) är uppbyggd av kol, väte och klor och tillverkas av salt (57%) och olja/naturgaskondensat (43%). PVC har tillverkats kommersiellt sedan slutet av 1930-talet och är i dag ett av de mest använda plastmaterialen. Det används inom en rad områden såsom sjukvården, byggbranschen, sport och fritid.

Man kan t ex finna PVC som mjuka produkter i slangar och blodpåsar inom sjukvården och i hårda produkter som vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar, kabelkanaler, golv och kabelisolering inom byggbranschen.

PVC är ett material som är mycket tåligt och hållbart och 90 % av materialet används i produkter med mycket lång livslängd.

Läs mer om PVC
PVC Design: Produkter

Värmeisolering

U-värde är ett mått på en byggnads värmeisolerande egenskaper och uttrycks i W/m²K. Ju lägre värde, desto mindre värme försvinner ut. U-värdet påverkar såväl energiförbrukningen som känslan av komfort inomhus. Ett bra U-värde för ett modernt fönster ska ligga mellan 1,0-1,3 W/m²K. Ett gammalt 2-glasfönster har ett U-värde på cirka 2,5-3,0 W/m²K.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %.

För att förbättra värmeisoleringen i ett fönster måste transporten genom värmeledning och luftrörelse minskas. Detta sker normalt bäst genom att använda olika typer av ädelgaser med låg värmeledningsförmåga mellan fönsterglasen.

PVC-fönster

De första fönstren monterades redan år 1959 i Europa. I England och Tyskland står idag PVC-fönster för mellan 75-90 % av alla installerade fönster.

PVC-fönster har en mycket lång livslängd och är mer eller mindre underhållsfria i cirka 25-30 år.
De flesta fönsterkarmar och bågar är idag metallförstärkta inuti PVC-profilen.

Dagens moderna PVC-fönster varken gulnar, bleknar, spricker eller kritar av sig. PVC-fönster har ett lägre pris på mellan 25-50 %

Bullerdämpning

Ett fönsters bullerdämpande egenskaper mäts i dB (decibel). Ju högre värde, desto bättre bullerdämpande förmåga. Vid en dämpning av 40 dB upplevs bullret som halverat jämfört med 30 dB.

Ett gammalt 2-glasfönster har en dämpning på cirka 30 dB medan ett modernt isolerglasfönster kan ha en dämpning på upp mot 45 dB.

Läs mer om bullerdämpning
SP: Fakta om fönster

HITTA TILL OSS

Fyrislund Källbro 31
755 98 Uppsala

RING OSS

018-400062