Kvalitet och miljö!

FÖNSTERBYTE AB har en klart utarbetad kvalitet- och miljöpolicy som vi ständigt följer, från order till leverans av färdiga produkter.

Detta gäller både den interna som externa kvaliteten och miljön. Vi strävar efter återvinningsbara material i vår produktion.

Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i FÖNSTERBYTE ABs kvalitetsinriktade organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

Vår miljöpolicy

FÖNSTERBYTE AB har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet:

» Arbeta med enkla, lättskötta och energisnåla fönster

» Använda fönster med god ljudreduktion för den inre miljö

» Sträva efter att tillmötesgå kundens miljökrav

» Sträva efter resurssnålare tillverkningsprocesser

» Källsortering av emballage

» Sträva efter återvinningsbart returemballage

» Sträva efter metoder att minska resursförbrukningen

» Sträva efter att samarbeta med miljömedvetna underleveratörer

Vår kvalitetpolicy

FÖNSTERBYTE ABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

» Personligt ansvar, engagemang och befogenheter för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation.

» Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.

» Vårt kvalitetssystem skall vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation.

» Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

» Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra.

HITTA TILL OSS

Bergsbrunnagatan 24
753 23 Uppsala

RING OSS

018-400062