Garanti på produkt och montage

När du väljer FÖNSTERBYTE AB som din fönster- och dörrleverantör får du garanti på både produkt och montage.
Vi lämnar 10 års garanti på fönster och dörrar samt 5 år på monteringen förutsatt att FÖNSTERBYTE AB utfört monteringen.

» Garantivillkor för fönster och fönsterdörrar
(Ytterdörrar och portar, separata villkor.)

» Mot kondens i isolerrutan 10 år
Garantin omfattar leverans och montering av ny isolerruta samt utbytesarbetet.

» Garanti mot röta i karm och båge 10 år

» Beslag 10 år
På fönster/dörrarnas beslag lämnas 2 års utbytesgaranti (montering och beslag).
Ytterligare 8 års funktionsgaranti ämnas, där gamla beslag bytes ut mot nya (kostnader för utbytet betalas av kunden).

» Ytbehandling
Vi kan dock inte garantera själva ytbehandlingen, dvs. målningen, eftersom dess livslängd varierar mycket kraftigt beroende på fönstrets placering. Fönsterspecialisten lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade produkter.

» Garantin omfattar inte eventuella kostnader när det gäller
• Ställningar och/eller andra hjälpmedel.
• Transport av isolerruta, när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden.
• Andra arbeten som krävs för utbytet.
• Efterarbeten, som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten.

» Montering
Vi lämnar fem (5) års garanti på monteringen förutsatt att Fönsterbyte AB utfört monteringen.

» Garantin gäller:
Vid normalt handhavande av fönstret, samt att kunden har utfört underhåll enligt skötselråd och anvisningar som medföljer leveransen. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av leverantören.

HITTA TILL OSS

Bergsbrunnagatan 24
753 23 Uppsala

RING OSS

018-400062